ข้อตกลงบริการ fun88

ข้อตกลงการให้บริการนี้จะควบคุมข้อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้คาสิโนออนไลน์ fun88 ของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดเหล่านี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มได้

1 . การลงทะเบียนบัญชี :

คุณต้องมีอายุการพนันตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลของคุณเพื่อสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม โดยการลงทะเบียนบัญชีคุณประกาศและรับประกันว่าคุณมีอายุตามกฎหมายและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในกระบวนการลงทะเบียนมีความถูกต้องและครบถ้วน คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลรับรองบัญชีของคุณและรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

2 .การใช้แพลตฟอร์ม:

คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงนี้และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ต้องห้ามใดๆรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฉ้อโกงการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ

3 .ทรัพย์สินทางปัญญา:

เนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อความกราฟิกโลโก้ภาพและซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของคาสิโนออนไลน์ ฟัน888 หรือผู้ให้ใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณต้องไม่คัดลอกแจกจ่ายแก้ไขหรือสร้างผลงานที่ได้จากเนื้อหาใดๆบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ฟัน88

4 .ธุรกรรมทางการเงิน:

คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณและวางเดิมพันบนแพลตฟอร์มโดยใช้วิธีการชําระเงินที่ได้รับอนุมัติ การทําธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคาสิโนออนไลน์fun88 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจํากัดการฝากและถอนเงินค่าธรรมเนียมและเวลาในการประมวลผลที่กําหนดโดย fun888 หรือผู้ประมวลผลการชําระเงิน

5. การเล่นการพนันที่รับผิดชอบ:

คาสิโนออนไลน์ ฟัน88 มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเล่นการพนันที่มีความรับผิดชอบและให้สภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สําหรับผู้เล่นทุกคน คุณตกลงที่จะเล่นการพนันในลักษณะที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผู้เล่นรวมทั้งโควต้าเงินฝากการออกจากระบบและเครื่องมือเกมที่รับผิดชอบอื่นๆ

6 . การยกเลิกบัญชี :

คาสิโนออนไลน์ของ fun88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีและแพลตฟอร์มของคุณได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดๆรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการละเมิดข้อตกลงนี้กิจกรรมการฉ้อโกงหรือข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ เมื่อยกเลิกคุณยินยอมที่จะยุติการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมดและยึดยอดคงเหลือของบัญชีที่เหลืออยู่

7 . ข้อสงวนสิทธิ์ :

แพลตฟอร์มนี้มีให้”ตามที่เป็นอยู่”และ”ตามที่มีอยู่”โดยไม่มีการรับประกันใดๆโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ฟัน88 คาสิโนไม่ให้คําแถลงหรือรับประกันความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือวัสดุของแพลตฟอร์มหรือความพร้อมใช้งานคุณภาพหรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มเอง

8 . ข้อจํากัดความรับผิด :

ในกรณีใดๆคาสิโนออนไลน์fun88จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษหรือผลที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียผลกําไรการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียความนิยม

9 .การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง:

คาสิโนออนไลน์ ฟัน88 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อตกลงนี้จะมีผลทันทีที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์มต่อไปหลังจากเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงใดๆคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดเหล่านี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มได้